ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(ПОЛИТИКИ)

Ние от „Сърнегор агро” искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно прозрачен за Вас. За това, с настоящите Вътрешни правила искаме да Ви информираме как и защо обработваме Ваши лични данни и правата, които имате във връзка с това. Настоящите правила се прилагат при обработването на лични данни, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия Регламент за Защита на лични данни (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

1.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Сърнегор агро” e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет: https://sarnegoragro.bg/, предлагащ за продажба продукти от месо, собственост на Сърнегор Агро“ ЕООД – търговско дружество администратор на лични данни, със седалище и адрес на управление в село Марково, общ.Родопи, обл.Пловдив, ул.”Шипка” №6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204512982.

2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ако имате някакви въпроси за начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нас на e-mail: info@sarnegoragro.bg или по пощата на адрес с. Марково, общ.Родопи, ул.”Шипка” №6, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 

3. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ:


„Сърнегор агро” събира, съхранява и обработва лични данни единствено за цели, свързани с упражняването на правата и изпълнението на задълженията на страните по договора, сключен от разстояние, например за изпълнение на направените от клиентите поръчки, както и с оглед идентификация на клиента и индивидуализиране на съответния клиентски профил.

Сърнегор агро” обработва Вашите лични данни на следните основания:
1. Въз основа на договор – когато Вие поръчате някои от нашите продукти;
2. Въз основа на закон – когато нормативните актове ни задължават;
3. Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи.

4.ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Събираме и обработваме Ваши лични данни с цел да Ви предоставяме услугите, които предлагаме. Стремим се непрекъснато да подобряваме нашето обслужване и да създаваме максимално удобство на всички наши потребители и клиенти. Поради тези причини сме изградили договорни партньорства и принципи, с които да задоволим в максимална степен всички Ваши потребности при използване на услугите на нашия електронен магазин и да гарантираме сигурността на личните Ви данни. Това са данните, които Вие ни предоставяте при регистрация в електронния магазин или когато правите поръчки без регистрация. Информацията постъпва при нас и при употреба на функционалностите на сайта и посредством бисквитки „cookies”. При използването на сайта и нашите услуги не събираме и не обработваме чувствителни лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данните Регламент (ЕС) 2016/679. Личните данни, които събираме са от лицата, за които се отнасят. Не събираме данни за малолетни и непълнолетни лица. Не извършваме автоматизирано вземане на решения или профилиране на субектите на данни.

5.ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Събираме и обработваме Ваши лични данни във връзка с използването на нашия онлайн магазин: https://sarnegoragro.bg/ и услугите, които предлагаме, договорите които сключвате с нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока.

Например, когато поръчвате продукти в он-лайн магазина: име и имейл, телефон за връзка, възможно е да посочите адрес за доставка. Този адрес, заедно с името ви и телефон за контакт, се предава на куриерската фирма, с която имаме сключен договор, за да се достави поръчката. Обработваме посочените лични данни, които са необходими, за да можем да изпълним услугата, която вие сте поискали от нас, а именно – доставка на продукт/и от он-лайн магазина.


За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш имейл и т.н.

Ние НЕ  изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право и не продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията.

Използваме данните, които ни предоставяте, за:

 • да обработваме Вашите поръчки;

 • да държим обратна връзка с Вас за статуса на Вашата поръчка, за потвърждаване на окончателната крайна сума на Вашата покупка и потвърждаване на доставката;

 • да Ви доставим на адрес, с наш транспорт или чрез куриер, продуктите, които поръчвате;

 • да се свързваме с Вас в случай на проблеми около доставката на Вашите продукти;

 • да коригираме или анулираме Ваши заявки;

 • да отговаряме на Ваши запитвания и да Ви информираме за услуги;

 • да Ви изпращаме материали с директни маркетингови цели, за които сте дали съгласие – като информационни бюлетини, новини и промоционални предложения;

 • да анализираме клиентската Ви история, с цел да Ви предоставяме преференциални услуги и цени;

 • да анализираме и подобряваме качеството на услугите, които предлагаме, за да повишаваме удовлетвореността на потребителите;

 • да предотвратяваме случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги;

 • да Ви изпращаме важни съобщения и известия;

 • за счетоводна отчетности за спазване на законови нормативни задължения

 •  

6.ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с направена от Вас поръчка на наши продукти на сайта: https://sarnegoragro.bg/

Сърнегор агро” спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

-законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

-ограничение на целите на обработване;

-съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– точност и актуалност на данните;

-ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

-цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При съхраняването и обработката на личните данни, „Сърнегор агро” може да пази и обработва личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

-изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

7.СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние съхраняваме вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира получаването на услугата и съгласно изискването на действащото българско законодателство.

Сърнегор агро” съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Сърнегор агро” полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни  

8.ПРОЦЕДУРИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.

9.ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Сърнегор агро” за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст изпратено на посочения за контакат имейл адрес.

  С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Ако прецените, че не желаете да обработваме личните ви данни, имате право по всяко време да поискате личните ви данни да бъдат изтрити, ако:

– личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

– в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни и съгласието е единственото основание за обработката им;

– ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;

– в случай, че сте възразили срещу обработването на личните ти данни;

– други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

В редица случаи имате право да поискате вместо изтриване на данните ви, ограничаване на обработката им;

10.ПРАВО НА ДОСТЪП

 Вие имате право да изискате и получите от „Сърнегор агро” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Сърнегор агро” Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Сърнегор агро” .

Право на изтриване („да бъдеш забравен от системата на магазина“)

 Вие имате правото да поискате от „Сърнегор агро” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Сърнегор агро” има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно

 За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Сърнегор агро” , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Сърнегор агро” , и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Сърнегор агро” .

Сърнегор агро” не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права

11.ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

 1.  Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Сърнегор агро”, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

12.ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 Ако „Сърнегор агро” установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Можете да упражните упоменатите си права във връзка със защитата на Вашите лични данни като се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакт, за да отправите писмено заявление в свободен текст, в който трябва да бъде ясно формулирано естеството на Вашето искане, както и по недвусмислен начин да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните: електронен адрес: info@sarnegoragro.bg  или по пощата на адрес с. Марково, общ.Родопи, ул.”Шипка” №6, Отправените валидни искания се разглеждат в едномесечен срок.

В случай на опасение, че вашите лични данни се обработват неправомерно, можете да се обърнете към националния надзорен орган за защита на данните, който за Република България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, с електронен адрес: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: www.cpdp.bg;